שלבי שינה וחלומות

שלבי שינה:

א. ערות פעילה-

ביתא (13-30),אלפא (12-8),מתח שרירים גבוה, תנועות עיניים מהירות. ערות רגועה-אלפא ומתחילים תטא. ניתן לחלק את שנת NREM לארבעה שלבים עיקריים:

שלב 1 (שטחית)-עד 5 דקות, אלפא,תטא (4-7),מתח שרירים יורד אך יש עדיין, ת' עיניים איטיות מעגליות.

שלב 2 (שטחית)-5-25 דקות,תטא,ירידה במתח שרירים,אין ת' עיניים, יש כישורי שינה-האצה רגעית של גלים לתדירות גבוה יותר ומיד אחריו K קומפלקס-גל פתאומי,קצר וגבוה. הם מאזנים אחד את השני, זה רישום של גירוי שיכל לעיר אותנו אבל הם מאפשרים לנו להמשיך לישון.

שלבים 3 ו-4 –השינה העמוקה (SWS) המאופיינים בגלי מוח בעלי תדירות נמוכה, דלתא (3),אין ת' עיניים,מתח שרירים יורד,הנשימה נעשית איטית וסדירה מאוד וקשה להעיר את הישן. השלב הראשוני של שינה זו נמשך בין 30 ל – 45 דקות.

dreams and sleep

שלב 5 REM -תנועות עיניים מהירות אין מתח שרירים, חלומות ופירושם, שיתוק זמני של שרירים בגוף,גלי תטא עם אלפא,הרבה פעילות מוחית (דומה לשלב 1 של השינה או הערות). הנשימה וקצב הלב נעשים בלתי סדירים שלב זה במחזור השינה הראשון נמשך אצל אדם בוגר כ-5 דקות ומתארך.

המחזור האולטרדיאני -בו כל חמשת השלבים ונמשך בין 90-110 ד',כאשר בסופן יקיצה קצרצרה. השליש הראשון של הלילה דומיננטיות של שינה עמוקה, באחרון דומיננטיות REM.משך והתזמון של כל שלב מושפע מגורמים שונים קל להקיץ משנת REM. מחזורי השינה והערות מווסתים באמצעות שני תהליכים הפועלים במקביל:

תהליכים הומיאוסטטיים המווסתים את משך השינה ועומקה – השינה מווסתת הומיאו סטטית מבחינה זו שחסך שינה מגביר את הצורך לישון ואף מאריך את משך השינה. גם, רמת הערנות או הישנוניות שאנו חשים בכל רגע נתון במהלך היממה, נקבעת באופן חלקי ע"י משך זמן השינה האחרון ואיכותו, ומשך העירות שחלף מאז הקמנו.

מקצב צירקאדיאני – שעונים ביולוגיים פנימיים, ואחראים למחזור של שינה ערות על פני היממה. זהו דפוס מעגלי של 24 שעות, המותאם למחזור האור – חושך, ומביא לכך שאנו ישנים בלילה וערים ביום.בתוך מחזור זה קיימים שני פרקי זמן של ישנוניות מרבית (אמצע הלילה ושעות אחה"צ המאוחרות) ושני פרקי זמן של ערנות מרבית (מוקדם בבוקר ובערב). במידה ויוסרו רמזי האור – חושך,ישתבש המחזור הצירקאדיאני,וזה עלול להוביל להפרעות שינה. בהעדר רמזי אור וחושך, השעון הפנימי שלנו קרוב יותר ל-25 שעות. בנוסף, שנתם של תינוקות מתאפיינת במספר מחזורי שינה וערות על פני היממה.מכאן ניתן ללמוד,כי לשעון הביולוגי הפנימי,ולסינכרוניזציה שלו עם הרמזים הסביבתיים החיצוניים, דרוש זמן להתפתח. מחקרים המצביעים על מרכיב גנטי חשוב המשפיע על השעון הפנימי וקובע את ההעדפה – "ציפורי לילה" או "טיפוס בוקר".

sleep on plain-859545_640

תפקיד שינה.

חסך שינה מוחלט בבעלי חיים – קשר ישיר בין חסך שינה מוחלט למוות.שבדקו חסך שינה ממושך אצל חולדות,הממצאים הראו ברור על פגיעה בחולדות הניסוי: חלקן מתו, אחרות נראו חולות וחלשות לאחר המוות נמצאו פגיעות פיזיולוגיות שונות. בנוסף, בעודן בחיים, נמצאה עלייה בהוצאת האנרגיה, ירידה במשקל למרות הגדלת כמות המזון שצרכו, שינויים בפרווה, הגדלה של בלוטת האדרנל ועוד. סיבת המוות העיקרית -ירידה קיצונית בחום הגוף עקב שיבוש במערכת בקרת הטמפרטורה. מכאן, ניתן ללמוד שהשינה חיונית לוויסות הסביבה הפנימית של האורגניזם וליציבותה. ללא שינה יוצאות המערכות הפנימיות משיווי משקל,מה שעלול להסתיים במוות.

חסך שינה מוחלט בבני אדם – הנער וספר הגינס. היה ער 11 יום,היה קשה להחזיקו ער, במשך הימים הוא תפקד בצורה סבירה לחלוטין, ולבד ממקרים ספורים שבהם הופיעו הזיות קלות, לא נצפה אצלו שינוי רגשי משמעותי. כאשר הוא חזר לישון, הוא ישן בלילה הראשון כ – 14 שעות, ואחריה חזר לחלוטין לתפקודו הרגיל. חסך שינה מלא בחולדות שונה באופן ישיר בגלל –מנות השינה יומיות שונות,זמני מחזור שינה-ערות שונים, אורך חיים שונה וכול'. בני אדם אמורים לסבול חסך שינה ביתר קלות מחולדות.

Standard